Cookie Consent by Free Privacy Policy website
www.neosolar.sk
 
POLOŽIEK V KOŠÍKU: 0
V CELKOVEJ CENE: € 0,00
CZ SK

Recyklačný príspevok


Co je to RP ( Recyklačný príspevok) Slovensko
 
Recyklačný príspevok je finančná suma, ktorú výrobca musí zo zákona pripočítať pri uvádzaní elektrozariadenia na trh OZV na budúce zaistenie nakladania s elektroodpadom pochádzajúceho z elektrozariadenia z domácností a na zaistenie nakladania s elektroodpadom nepochádzajúceho z elektrozariadenia z domácností; recyklačný príspevok je určený na financovanie zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného elektroodpadu.
 
Zákonom sa rozumie zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Vykonávacie predpisy sú všetky všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe Zákona, a sú to najmä tieto predpisy: (i) vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, (ii) vyhláška č. 366/2015 z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, (iii) vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, (iv) vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti, (v) vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
 
Recyklačný príspevok odvádzame spoločnosti ASEKOL SK  s.r.o.. Více informací o funkci systému naleznete na následujícím odkazu: https://www.asekol.sk/asekol/

Zoznam zbernych miest: https://www.asekol.sk/zberne-miesta/  

Informácie o recyklácii, odpadoch a ochrane životného prostredia

Staré, nepotrebné či nefunkčné elektrozariadenia, batérie a solárne panely nepatria do netriedeného komunálneho odpadu, ale majú byť odovzdané v miestach spätného odberu, odkiaľ putujú do špecializovaných recyklačných zariadení.

Spotrebiteľ je informovaný symbolom preškrtnutého kontajneru na odpad o tom, že zariadenie alebo batéria nepatrí do komunálneho odpadu a je potrebné ju odovzdať v mieste spätného odberu. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, jeho obale alebo v návode.Pomôžte nám chrániť životné prostredie, odovzdaním spotrebiča v miestach spätného odberu zaistíte jeho ekologickú likvidáciu.

Ďalšie informácie k problematike recyklácie a spätnom odbere výrobkov s ukončenou životnosťou nájdete na stránkach našeho smluvního kolektívného správca:
https://www.asekol.sk/verejnost/preco-recyklovat/
Volajte +420 567 313 652 (Po-Pá 8-16:30)
Adresa
  • Neosolar, spol. s r.o.
  • Pávovská 5456/27a
  • 586 01 Jihlava
  • Česká republika
Platební brána ComGate
Kontakty
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Ste prihlásení ako. Host.
Neplatné užívateľské meno, alebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.