Solární námořní expedice „Cres 2023“

Představujeme vám letní aktivitu našeho partnera Asolar – námořní expedici „Cres 2023“ uskutečněnou na experimentálním plavidle, solární plachetnici AsoSunboat 3.2, jejíž hnací silou je jen a pouze solární energie. Cílem experimentu bylo v reálných náročných podmínkách mořského prostředí testovat komponenty a postupy, které jsou používány v pozemních instalacích a současně zkušenosti z této plavby zpětně promítnout do řešení bateriových elektráren.

Prezentace: https://1url.cz/PuH04.

Fotografie: